Bestuur van het Comité Nieuwe Benelux

Actieve bestuurders:

Herman J. Th. Wilmer, voorzitter, Den Haag
Bert van der Stoel, ondervoorzitter, Bergen op Zoom
Herman Schurmans, ondervoorzitter, Brussel
Paul van Velthoven, secretaris, Rijswijk
Luc Seynaeve, penningmeester, Izegem

Adviserende bestuurders:
Jack Biskop, Roosendaal
Jean Eigeman, Culemborg
Filip De Cauwer, Gent
Hugo de Schepper, Malden
Peter Dirix, Kessel-Lo
Ton Doesburg, Nijmegen
Els Ruijsendaal, Amsterdam

Bestuurders voor het leven:
Wim Couwenberg, stichtend lid, Rotterdam
Jules de Wijs, Averbode
Vik Eggermont, stichtend lid, Ekeren
Hendrik Gysels, stichtend lid, Merelbeke
Lode Verhaegen, De Pinte